Pejabat Daerah dan Tanah Petaling

All Selangor Authorities, also called PDTP

Pn. Syarifah Ainul Suhana binti Syed Mohd Taha, 03-78419533 : Encik Mohd Nafizi bin Ramli, nafizi.ramli@selangor.gov.my, :

Freedom of Information requests made using this site

Nobody has made any Freedom of Information requests to Pejabat Daerah dan Tanah Petaling using this site yet.