Public authorities

Found 22 public authorities beginning with ā€˜Jā€™

Jabatan Agama Islam Negeri Selangor Also called JAIS. Encik Shamsul Akmal bin Abd Aziz, 03-55143400 : Puan Saidatina Rosmaniza binti Saidina Othman, rosmaniza@jais.gov.my, :
0 requests made.
Added on .
Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Also called JAIP. YBhg. Dato' Haji Sazali bin Haji Hussein, 04-2637200/ 04-2502810 : (Kosong), -, - :
0 requests made.
Added on .
Jabatan Kebajikan Masyarakat Also called JKMPG. Dr. Zaitol binti Salleh, 04-6505278/ 04-2635964 : En. Mohammad Hazam bin Ismail, 04-6505259/ 04-2635964, mhazam@penang.gov.my :
1 request made.
Added on .
Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Selangor Also called JKMNS. Puan Jayamalar a/p S.Jaganathan, 03-55101400 : Puan Zainab binti Abdul Aziz, zainab_abdaziz@jkm.gov.my, :
1 request made.
Added on .
Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Also called JKSPG. Tn. Ahmad Irwan bin Ismail, 04-8282727/ 04-8296427 : Alt Email: ahmadirwan@penang.gov. my En. Mohd Rifaudin bin Abdul Wahab, 04-8282727/ 04-829642...
0 requests made.
Added on .
Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Selangor Also called JKSNS. Puan Noor Huda binti Roslan, 03-55191309 : Puan Norizan binti Faharuddin, norizan@esyariah.gov.my, 03-55191309 ext 1401 :
0 requests made.
Added on .
Jabatan Kerja Raya Also called JKRPG. Ir. Salleh bin Awang, 04-2898888/ 04-2898856 : En. Abdul Satar bin Muhammad, 04-2616653/ 04-2618090, SatarM@jkr.gov.my :
0 requests made.
Added on .
Jabatan Kerja Raya Negeri Selangor Also called JKRNS. Puan Norliza binti Yusoff, 03-55447690 : Encik Syawal bin Samin, Syawal@jkr.gov.my, :
0 requests made.
Added on .
Jabatan Kewangan Negeri Also called JKNPG. En. Ahmad Shukri bin Jamaluddin, 04-6505445/ 04-2630725 : , , :
0 requests made.
Added on .
Jabatan Mufti Negeri Also called JMNPG. Sahibus Samahah Dato' Dr. Haji Wan Salim bin Wan Mohd. Noor, 04-2630634/ 04-2632985 : Sahibul Fadhilah Tuan Haji Mamat bin Said, 04-2632975/ 04-263...
0 requests made.
Added on .
Jabatan Mufti Negeri Selangor Also called JMNS. Encik Nurhelmi bin Ikhsan, 03-55143729 : Puan Nik Nur Firdaus binti Abu Bakar, nik@muftiselangor.gov.my, :
0 requests made.
Added on .
Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Selangor Also called JPSNS. En. Nurul Azhar bin Husin, 03-55447348 : Puan Azurah binti Zainal Arrifin, azurah@waterselangor.gov.my, :
0 requests made.
Added on .
Jabatan Pengairan & Saliran Also called JPSPG. KAPT.(B) IR. HajiAnuar bin Haji Yahya, 04-6505234/ 04-2613435 : Ir. Haji Hidzrami bin Shamsul Anwar, 04-6505331/ 04-2613435, hidzrami@penang.gov.my...
1 request made.
Added on .
Jabatan Perancang Bandar dan Desa Negeri Selangor Also called JPBDNS. Encik Rosly Bin Ahmad, 03-55101111 : Found in Bangunan Perangsang in Shah Alam, cluster of buildings before SSAAS, go to the Pengurusan & Perkhidmatan...
0 requests made.
Added on .
Jabatan Perancang Bandar & Desa Also called JPBDPG. En. Mohd. Munizam bin Abdul Aziz, 04-6505270/ 04-2637580 : En. Rosli bin Haron, 04-6505398/ 04-2637580, rosliharon@penang.gov.my :
0 requests made.
Added on .
Jabatan Perhutanan Also called FORESTRYPG. Tuan Haji Roslee bin Jamaludin, 04-2625272/ 04-2636335 : En. Yusof bin Abd. Rashid, 04-2625272/ 04-2636335, yusof_abdrashid@penang.gov.my :
0 requests made.
Added on .
Jabatan Perhutanan Negeri Selangor Also called FORESTRY. Puan Nor Hidayu binti Abd. Razak, 03-55447507 : Puan Nor Sunatis binti Abd. Ghafor, norsunatis@forestry.gov.my, :
1 request made.
Added on .
Jabatan Perkhidmatan Veterinar Also called JPVPG. Dr. Johari bin Hj. A. Bakar, 04-5084368 / 04-5084366 : Dr. Nabilah binti Abd. Talib, 04-5084368/ 04-5084366, nabilah@penang.gov.my :
0 requests made.
Added on .
Jabatan Perkhidmatan Veterinari Negeri Selangor Also called JPVNS. YM Raja Haniza binti Kamarudin, 03-55104742 : Puan Normawati binti Dasuki, normawati@dvssel.gov.my, :
0 requests made.
Added on .
Jabatan Pertanian Negeri Also called JPNPG. En. Ahmad Munir bin Haji Yusoff, 04-5372142/ 04-5372150 : En. Shahbani bin Ismail, 04-5372144/ 04-5372150, shahbani@penang.gov.my :
0 requests made.
Added on .
Jabatan Pertanian Negeri Selangor (Bahagian Perkhidmatan) Also called PERTANIAN. Mohd Abidin bin Mohd Ariffin, 03-55192452 : Encik Ahmad Fuadi bin Mat Nooh, fuadi@doa.gov.my, :
0 requests made.
Added on .
Jabatan Taman Botani Also called JTBPG. En. Mohd. Azwa Shah bin Ahmad, 04-2264404/ 04-2264403 : Puan Siti Sapiah binti Mohd Razmi, 04-2264401/ 04-2264403, siti_sapiah@penang.gov. my :
0 requests made.
Added on .

Can't find the one you want?